MOZW

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Zaanstreek Waterland

Zaandijk
Zaandijk

Strategie

Missie omschrijving:

De Stichting wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de verbetering of verhoging van het welzijnsniveau van groepen van bewoners in de regio Zaanstreek en Waterland. Hierbij wil de Stichting zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele waarden zoals deze in een pluriforme samenleving bestaan. Vanuit deze overtuiging richt de Stichting zich op alle bewoners van deze regio onafhankelijk van de achtergrond, levensovertuiging, leeftijd, migratieverleden of welke andere aspecten dan ook.

Doelstellingen

MOZW

De Stichting is opgericht op 13 juni 2013 door de partners Stichting Welsaen (‘Welsaen’) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (‘SMD’). De Stichting functioneert in de hoedanigheid van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op het gebied van welzijn in de regio Zaanstreek - Waterland.

Bestuur

Voorzitter: de heer M.J.F. Dupon, Martin
Secretaris/Penningmeester: de heer F. Beekman, Felix
Bestuurslid: mevrouw mr. M.E. Sluis, Erna

Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur handelt conform haar statutaire doelstelling, zoals beschreven in de Statuten vermeld op deze website.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten
Alle bestuursleden ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering.