Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Zaanstreek Waterland

Pas het thema aan!

*Het thema wordt behouden voor
uw volgende bezoek

Wie zijn wij?

De Stichting is opgericht op 13 juni 2013 door de partners Stichting Welsaen (‘Welsaen’) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (‘SMD’). De Stichting functioneert in de hoedanigheid van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op het gebied van welzijn in de regio Zaanstreek - Waterland.

Bestuur: Voorzitter: de heer M.J.F. Dupon
Secretaris/Penningmeester: de heer F. Beekman
Bestuurslid: mevrouw mr. M.E. Sluis

Missie

De Stichting wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de verbetering of verhoging van het welzijnsniveau van groepen van bewoners in de regio Zaanstreek en Waterland. Hierbij wil de Stichting zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele waarden zoals deze in een pluriforme samenleving bestaan. Vanuit deze overtuiging richt de Stichting zich op alle bewoners van deze regio onafhankelijk van de achtergrond, levensovertuiging, leeftijd, migratieverleden of welke andere aspecten dan ook.

Doelstellingen

Het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijnswerk in de gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland, het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de inwoners in deze regio, het bevorderen van emancipatie van groepen met een maatschappelijke achterstand en het ondersteunen van vrijwilligers, welke binnen de doelstelling van de Stichting actief zijn. Om de doelstellingen te realiseren streeft de Stichting ernaar de toegankelijkheid tot haar dienstverlening te maximaliseren voor alle inwoners in deze regio.


Een aantal van door ons gesteunde projecten

Synagoge Zaandam

tentoonstelling

synagogezaandam.nl
Anna's Huis

leven met kanker Zaanstreek

levenmetkankerzaanstreek.nl
EHBO Westzaan

reanimatiepoppen

westzaan.nl
De Buurtcamping

Zaanstad ontmoet elkaar

buurtcamping.nl
Kledingbank Zaanstad

kleding en schoeisel

de kledingbank.nl
Stichting Mee

Verschillende projecten

stichtingmee.nl
De Buurtboerderij

parel tussen stad en land

fronikboerderij.nl
Muziekschool Waterland

“Samen spelen” staat centraal

muziekschoolwaterland.nl
Only Friends

een bijzondere sportclub

onlyfriends.nl
Schoolvoetbal Zaandam-Zuid

het schoolvoetbaltoernooi

schoolvoetbal.nl
Hospice de Schelp

hospice voor de zaanstreek

hospicedeschelp.nl
Kledingbank Zaanstad

kleding en schoeisel

de kledingbank.nl
Kinderboerderij de Veldmuis

ontmoeting met dieren

kinderboerderijdeveldmuis.nl
De Zaanse Regenboog

de roze loper

dezaanseregenboog.nl
Zaankanters Voor Elkaar

helpen maakt je happy

zaankantersvoorelkaar.nl
Vereniging De Bloesem

leefbaarheid in Wormerveer

verenigingdebloesem.nl.nl

Stuur een bericht